Обука

Пројектна активност посвећена обуци има за циљ припрему ученика за рад на терену и прикупљање података о културном наслеђу. Организована је као ваннаставна активност, у виду школских секција. Подразумева две фазе: 1) теоријску обуку и 2) циклус радионица и стручних обилазака релевантних установа културе.

Садржај

Теоријска обука

Циљ теоријске обуке је упознавање ученика са дисциплином и технологијом дигитализације наслеђа. За разлику од традиционалног приступа и рада са великим групама ученика, идеја аутора је да се у оквиру овогодишњег пројекта тестира хипотеза о ефективности малих хомогених група. Стога су прво формиране хомогене групе на основу упитника-анкете, а затим је за сваку групу организована одговарајућа теоријска обука.

Програм теоријских предавања у Машинско-електротехничкој школи ‘Гоша’ у 2015. години

Предавање Опис предавања Предавач Наставни материјал
Опис културних добара Опис културног добра на примеру манастира Велуће Сандра Вујошевић С. Вујошевић. Моравски стил – Манастир Велуће
Презентација Манастира Велуће у еКаталогу 'Споменици културе у Србији'
Мапирањe објеката културе Oдређивање координата објеката културе уз помоћ ручног ГПС-а Златан Кадрагић Пример мапирања споменика културе у еКаталогу 'Споменици културе у Србији'
Дигитално снимањe објеката културе Креирање панорамске фотографије Стефан Јовановић М.Шеган&С.Јовановић. Упутство за панорамско фотографисање
Панорама Манастира Каленић у еКаталогу 'Споменици културе у Србији'
Презентацијa културног наслеђа Креирање Веб странице културног наслеђа Никола Вуковић еКаталог 'Споменици културе у Србији'
Дигитална библиотека српске културне баштине 'Сербиа Форум'
Промоцијa културног наслеђа Идеологија у промоцији културног наслеђа Милош Ничић М. Ничић. Идеологија у промоцији културног наслеђа
Психологија у маркетингу културног наслеђа Милица Лајбеншпергер М. Лајбеншпергер. Потребе и жеље

[easy-image-collage id=746]

Циклус стручних обилазака и радионица

Стручни обилазак је замишљен са циљем упознавања ученика са процесом очувања културног наслеђа у пракси. Подразумева заједнички обилазак одређених установа културе, као и учешће у радионицама по групама. Тиме сваки стручни обилазак представља мини пројекат унутар целокупног пројекта.

Програм стручних обилазака у 2015. години

Школа Институција Радионица
Машинско-електротехничка школа 'Гоша' Народни музеј Смедеревска Паланка Једноставан опис културних добара
Меморијални музеј Јосип Броз Тито Презентација на друштвеним мрежама
Грађевинско-техничка школа 'Неимар' Историјски архив Ниш Израда папирног прототипа веб странице културног добра
Комплекс Дуванске индустрије Самостално истраживање о културном добру
Логор Црвени крст Истраживање о културном добру засновано на интерјвуу
Ћеле кула Израда оквира за опис непокретног културног добра

[easy-image-collage id=752]

Share
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide