Пракса

Циљ пројектне активности посвећене раду на терену је примена знања стеченог током редовног школовања, као и током обуке. Реализује се кроз две етапе: прикупљање података и њихове обраде.

Садржај

– Прикупљање података
– Обрада података

Прикупљање података

Прикупљање података подразумева дигитално снимање и мапирање објеката културе уз помоћ приступачне опреме. Процес прикупљања података се заснива на једном приступу задавања директивних и отворених задатака. Наиме, део ученика задатак снимања и мапирања објеката културе врши по упутствима стручног тима МИСАНУ, док део ученика има потпуну слободу у избору методе и садржаја који ће снимити и прикупити. Овај приступ ‘међусобног слушања’ на релацији стручњак-наставник-ученик доприноси унапређењу самог процеса дигитализације културног наслеђа и померање перспективе стручњака на употребну вредност дигитализације наслеђа у наставно-образовном раду.

Програм праксе у 2015. години

Пракса Опис Модератор Наставни материјал
Дигитално снимање живописа Цркве Св. Николе у Нишу Прикупљање података 1: снимање живописа по инструкцијама МИСАНУ професионалним фотоапаратом Сандра Вујошевић & Иван Илић Пример прикупљања података 1
Дигитално снимање архитектуре Цркве Св. Николе у Нишу Прикупљање података 2: снимање архитектуре без инструкција МИСАНУ паметним телефоном Марија Шеган & Иван Илић Пример прикупљања података 2

Дигитално снимање Цркве Св. Николе у Нишу, 05. маја 2015. године

Обрада података

Обрада прикупљених података коришћењем приступачних софтвера је замишљена као део редовне наставе рачунарства и информатике у школама-учесницама. Међутим, од ове замисли се у овом тренутку мора одустати услед неадекватне опремњености школа потребном технологијом. Иако је у Републици Србији препозната важност употребе савремене технологије у школској настави и у току је реализација различитих националних програма који имају за циљ опремање школа савременом опремом, у питању је један постепен процес који захтева време. Отуда је потребно је обезбедити алтернативу у циљу несметаног дигиталног описмењавања наставника и ученика. У таквим околностима, креатори пројекта су донели следећу одлуку: да део прикупљеног материјала ученици обрађују у своје слободно време, самостално или у тиму, користећи кућне рачунаре, а да део материјала буде обрађен у просторијама МИСАНУ као део посебног програма намењеног студентима завршних година основних студија, којима је потребна пракса као услов приликом аплицирања за стипендије или посао. Треба имати у виду да је у питању привремено решење док се не стекну услови за рад ове врсте у школама.

Share
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide