Презентацијa

У фази презентације пројектних активности сви учесници се мотивишу да преузму активну улогу и одговорност, да узму учешће на научним и јавним скуповима и промовишу не само резултате пројекта, већ науку и културу уопште. Овакав трансфер знања, где ученици, наставници и млади истраживачи преносе стечено знање новим групама, може се посматрати и као решење проблема одрживости пројекта у периоду када се он и формално заврши.

Share
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide