Припрема

Планирање пројекта подразумева одговарајућ избор учесника, објеката културе и методе рада који морају бити у складу са сврхом пројекта, али и условљен актуелним потребама друштва. У овом одељку дате су смернице за припрему једног мултидисциплинарног пројекта посвећеног примени дигитализације наслеђа у наставно-образовне сврхе. Одељак је првенствено намењен креаторима пројеката, а издвојено је неколико елемената припреме пројекта са одговарајућим примерима из праксе.

Елементи припреме пројекта са примерима

Share
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide