О пројекту

Пројекат ‘ДИГИТАРИЈУМ: Примена дигитализације научног и културног наслеђа у школској настави’ је покренут 2015. године од стране Математичког института САНУ ( MISANU ) и под покровитељством Центра за промоцију науке ( ЦПН ). Намењен је ученицима, наставницима и младим истраживачима и представља јединствену иницијативу промовисања науке, технологије и културе међу младима путем дигитализације наслеђа и наставно-образовног рада. Процес дигитализације научног и културног наслеђа је, будући да се заснива на укрштању више теоријских и практичних знања, искоришћен као модел за унапређивање наставно-образовног рада у основним и средњим школама. Ученици, наставници и млади истраживачи имају прилику да се кроз радионице, стручне обиласке и рад на терену упознају са основним принципима дигитализације наслеђа, као и да стекну потребно знање и вештине за коришћење и креирање дигиталних алата и садржаја. Мултидисциплинаран аспект пројекта је препознат као мотивишући фактор за наставнике да развију своју креативност и шире примењују иновативне моделе наставе, односно за ученике и младе истраживаче да наставе усавршавање у науци или култури.

Пројектне активности су организоване као школске секције, тј. као вид ваннаставне активности која доприноси развоју личних потенцијала и мотивације (иницијативе) учесника. У оквиру школских секција је примењен модел интегративне наставе, будући да овај модел, као и дигитализација наслеђа, успешно повезује наставне садржаје из различитих предмета. Учесници су, полазећи од претпоставке да њихов успех зависи од индивидуалних разлика, организовани у мале хомогене групе, које се путем:
1) припремe
2) обуке
3)праксе
4) презентације и
5)анализе
упознају са основним принципима дигитализације научних и културних добара и обучавају за примену стеченог знања у редовној настави и за лично усавршавање.

У пројектне активности су укључени ученици, наставници, педагози и психолози две средње школе – Машинско-електротехничке школе ‘Гоша’ из Смедеревске Паланке и Грађевинско-техничке школе ‘Неимар’ из Ниша , једне основне школе – Основне школе ‘Мика Петровић Алас’ из Београда , као и Центра за едукацију ‘Игралиште маште’ из Земуна. Важан аспект овог пројекта је и што је остављена могућност да се у току пројектног циклуса укључе и друге школе и појединци.

Ова веб презентација је један од резултата пројектне активности посвећене презентовању и има за циљ да представи део пројектних резултата који се тичу интеракције између дигитализације наслеђа и наставно-образовног рада, као и да понуди одговарајућу пројектну документацију и наставни материјал.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Детаљан опис пројекта

Share
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide