Бојан Маринковић

Др Бојан Маринковић, (http://www.mi.sanu.ac.rs/~bojanm/), завршио је Математички факултет у Београду 2004. године, са просеченом оценом 8,83, где је и одбранио дипломски мастер рад 2008. године под називом „Примена XML технологија у дигитализацији националне културне баштине“. Октобра 2015. одбранио је докторску тезу „Повезивање хетерогених прекривајучих мрежа: дефиниција, формализација и примене“ на Факултету техничких наука у Новом Саду. Од 2006. запослен је у Математичком институту САНУ. Током 2009. провео је три месеца у LogNet тиму француског националног института за информатику и аутоматику INRIA, Sophia Antipolis. Бави се истраживањима у областима: некласичне логике, дистрибуираним системима и дигитализацијом културне и научне баштине. Учесник је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја посвећеног дигитализацији научне и културне баштине (пројекат иии44006), као и на међународном FP пројекту Collaborative European Digital Archive Infrastructure (CENDARI), COST акције TD1201: Colour and Space in Cultural Heritage (COSCH) и TEMPUS пројекту Doctoral School towards European Knowledge Society (DEUKS). Од 2013. године учествује у организацији манифестације Мај месец математике као члан тима са Математичког института, као и у организацији радионица дигитализације намењених младима.

Share
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide