Гордана Степић

Гордана Степић, магистар дидактичко-методичких наука, смер – Образовна технологија, је учитељица у ОШ „Михаило Петровић Алас“ у Београду. Основне и магистарске студије је завршила на Учитељском факултету у Београду. На УФ у Ужицу, на смеру – Методика наставе природе и друштва, је пријавила тему докторске дисертације под називом Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу. Коаутор је једног уџбеника – Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе, издавачке куће Нова школа и рецензент уџбеника – Српски језик – граматика, правопис, језичка култура за 3. разред основне школе истог издавача. Била је реализатор у оквиру Пилот – пројеката и огледа „Школа за будућност-концепт културе партнерства“ (одобреног од стране Министарства просвете и спорта, а оствариваног у сарадњи Центра за културу-Стари град и ОШ „М.П.Алас“). Координатор је школе-вежбаонце у оквиру Пројекта “Развионица“ (2013/2015), од 2013. је координатор методичке праксе студената УФ за предмет Методика наставе математике, а од 2010. је ментор студентима УФ током професионалне праксе. Добитник је треће награде на конкурсу „Дигитални час“, наставна јединица – Први светски рат (2010/2011) и награде.

Share
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide