Зоран Огњановић

01_zoranognjanovic
Др Зоран Огњановић, (http://www.mi.sanu.ac.rs/~zorano) , научни саветник на Математичком институту САНУ, докторирао 1999. године. Руководилац је више научноистраживачких и технолошких пројеката, укључујући и два UNESCO пројекта посвећених дигитализацији наслеђа. Од 2006. до 2010. године је био председник Комитета за дигитализацију при Комисији за сарадњу Србије са UNESCO-ом. Његова истраживачка интересовања укључују: логике за резоновање у присуству неизвесности, примене у вештачкој интелигенцији и рачунарству, аутоматско доказивање теорема, примену хеуристика у решавању проблема задовољивости и дигитализацију научне и културне баштине. Добитник је Награде Министарства науке за научна достигнућа у 2002 – 2003. години и Награде Српске академије наука и уметности из области математике и сродних наука за 2013. годину.
Share
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide